Beschrijving: .,..jpg

 

 

 

 

HOME          OVER ONS          DIENSTEN         TARIEVEN         INFORMATIE         CONTACT

 

 

 

 


Omzetbelasting (Btw)

 

Beschrijving: Nederland.gifWat is btw?

Btw (Belasting Toegevoegde Waarde) is een omzetbelasting die wordt geheven bij de levering van een Btw belaste product of dienst. De Btw is bedoeld om de eindafnemer, de consument, te belasten.

>>> Terug naar vorige pagina
Wanneer ben ik vrijgesteld van btw?

De levering van goederen en diensten die zijn vrijgesteld van btw, zijn te verdelen in een aantal categorieën. Globaal genomen zijn de volgende prestaties vrijgesteld van btw:

 • de levering van onroerende zaken, ouder dan 2 jaar;
 • onderwijs;
 • diensten in de medische sector;
 • diensten door sportverenigingen aan hun leden;
 • sociaal-culturele diensten en producten;
 • financiële diensten;
 • kinderopvang;
 • zorgdiensten en huishoudelijke verzorging;
 • diensten door componisten, schrijvers en journalisten;
 • fondswerving door vrijgestelde organisaties.

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers geldt de zogenoemde landbouwregeling. De leveringen van goederen en diensten door ondernemers die van deze regeling gebruikmaken, zijn ook vrijgesteld van btw.

Als u vrijgestelde goederen levert of vrijgestelde diensten verricht, dan heeft dat twee gevolgen:

 • Over de vergoeding voor vrijgestelde goederen en diensten mag u uw klanten geen btw in rekening brengen. Als u toch btw  op de factuur zet, moet u die aan de Belastingdienst afdragen.
 • U hebt geen recht op aftrek van voorbelasting. De btw die uw leveranciers u in rekening brengen voor uw inkopen, investeringen en kosten, kunt u niet aftrekken als voorbelasting.

>>> Terug naar vorige pagina

 

Welk btw tarief hanteert u?

Als er geen vrijstelling of verleggingsregeling van btw van toepassing is, zijn er 3 btw-tarieven:

0%-tarief

Het 0%-tarief geldt voor ondernemers die zaken doen met het buitenland. Meestal gaat het daarbij om de levering van goederen naar het buitenland. In U verricht een intracommunautaire levering vanuit Nederland en U voert goederen uit Nederland uit kunt u lezen in welke gevallen u het 0%-tarief mag toepassen. De toepassing van het 0%-tarief betekent dat u een soort vrijstelling toepast, maar daarbij wel recht houdt op aftrek van voorbelasting.

6%-tarief
Het lage btw-tarief is het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt onder andere voor de levering, invoer of intracommunautaire verwerving van de volgende goederen: etenswaren en dranken (behalve alcoholhoudende dranken) en grondstoffen, geneesmiddelen, boeken, dagbladen en tijdschriften land- en tuinbouwzaden sierteeltproducten. Verder vallen onder andere de volgende diensten onder het 6%-tarief: personenvervoer, schilderwerk aan woningen die ouder zijn dan 15 jaar, kappersdiensten, herstel van fietsen, verhuur van vakantiewoningen, optredens door uitvoerende kunstenaars etc.

21%-tarief
Als de vrijstelling, de verleggingsregeling, het 0%-tarief of het 6%-tarief niet van toepassing zijn, moet u btw berekenen naar het algemene 21%-tarief.

>>> Terug naar vorige pagina

 

Hoe berekent u de btw?

Een schoonheidsspecialiste heeft een jaaromzet (exclusief btw) van € 30.000,-. Over deze omzet heeft zij 21% btw in rekening gebracht, namelijk € 6.300. Zij heeft goederen gekocht (zoals massagetafel, handdoeken, harsapparaat) waarover zij € 2.730 btw heeft betaald. Dit bedrag mag zij als voorbelasting van de verschuldigde btw aftrekken. Om te bepalen hoeveel btw zij moet afdragen, maakt zij de volgende berekening:

Verschuldigde btw (21% van € 30.000)          6.300
Voorbelasting                                               2.730 -
Af te dragen Btw aan de Belastingdienst       3.570 =

>>> Terug naar vorige pagina

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR)?

Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de btw die u moet betalen. Bovendien kunt u in sommige gevallen een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Er gelden drie voorwaarden voor de kleineondernemersregeling:

    -U bent een natuurlijk persoon;
    -U moet na aftrek van de voorbelasting € 1.883 of minder btw betalen in een jaar;
    -U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.


>>> Terug naar vorige pagina

 

Mag ik betaalde btw altijd terugvorderen?

In de meeste gevallen mag u betaalde btw verrekenen met de btw die u ontvangt. De uitzonderingen zijn: dat u alleen btw kunt terugvorderen als het op de bon of factuur vermeld staat. Leveranciers  en winkels zijn verplicht om de betaalde btw op jouw verzoek op de factuur of bon te zetten. Ook kunt u de btw op benzinekosten terugvorderen als u geen bon heeft en het met de bank hebt betaald. Dan moet de betaling wel traceerbaar  zijn, bijvoorbeeld doordat u het bedrag van uw zakelijke rekening is afgeschreven. Btw over eten en drinken in een hotel, restaurant, bar en dergelijke zijn niet aftrekbaar. Wel aftrekbaar is de btw over de reiskosten en de eventuele overnachtingkosten als deze zakelijk zijn. Btw op relatiegeschenken duurder  dan € 227,- (exclusief btw) is ook niet aftrekbaar.

>>> Terug naar vorige pagina

 

Wat moet ik doen als kosten gedeeltelijk privé zijn?

Het kan gebeuren dat u bepaalde kosten, zakelijk hebt verantwoord, maar waar u privé ook van heeft geprofiteerd. Hier dient een correctie voor privégebruik plaats te vinden. Deze vorm van omzetbelasting betaalt de zaak later, al dan niet geheel, aan de Belastingdienst. Het is gebruikelijk dat dit bedrag ineens op de laatste btw-aangifte van het jaar wordt afgedragen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • De autokostenfictie van uw auto van de zaak: ieder jaar moet u een bepaald percentage van de cataloguswaarde (de nieuwprijs inclusief btw en bpm) van de zakelijke auto van uzelf en eventueel uw personeel, een speciaal btw tarief afdragen. Privé gebruik van uw zakelijke auto. Dit tarief in Nederland is 2,7% en 1,4% (afhankelijk van het bouwjaar van de auto).
 • Wanneer u ingekochte goederen, die bedoeld zijn voor uw onderneming, maar die u privé onttrekt uit uw onderneming, dan moet u de inkoopprijs van uw bedrijfskosten verminderen en daarnaast moet ook de btw die u eerder hebt teruggevorderd als nog worden terugbetaald.
 • Telefoon- en internetkosten, gas, water en licht, administratiekosten. Als u voor privé en de zaak bijvoorbeeld samen één telefoonnummer en één internetaansluiting hebt, of als u boven de zaak woont en de zaak alle energiekosten inclusief die van de bovenwoning betaalt, moet u vanwege dat privégebruik een deel op die kosten corrigeren. Daarover moet ook weer btw worden betaald. Het bepalen daarvan kan nog best lastig zijn. Wij kunnen u hierbij helpen.

>>> Terug naar vorige pagina

 

 

 

KvK Handelsregisternummer 24441799    BTW-nummer NL154126330.B01    Beconnummer 580.016   
Disclaimer    Algemene voorwaarden