.,..jpg

 

HANDIGE LINKS

 

HOME        OVER ONS         DIENSTEN         TARIEVEN          INFORMATIE         CONTACT

 

 

 

    

Loonheffing


Loonheffing is in Nederland een belasting die door de werknemer over zijn loon verschuldigd is en die door zijn werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden en namens de werknemer aan de fiscus wordt betaald.

 

Wat zijn Loonheffingen?

 

Een optelsom van de volgende drie componenten:

-Loonbelasting en premie volksverzekeringen;

-Premie werknemersverzekeringen

-Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Loonheffing wordt afgedragen aan de Belastingdienst. De heffing bestaat uit Loonbelastingen en premies volksverzekeringen.

 
>>> Terug naar vorige pagina

 


Wanneer krijg ik als werkgever te maken met Loonheffingen?

 

In het algemeen moet u Loonheffingen gaan berekenen en inhouden als iemand bij u in dienst gaat. Het maakt niet uit of degene die bij u werkt, een vaste dienstbetrekking of een tijdelijke aanstelling heeft. Ook bijvoorbeeld een losse hulpkracht of een oproepkracht kan bij u in dienstbetrekking zijn.

 

>>> Terug naar vorige pagina

 

 

 

Welke verplichtingen ontstaan er door de Loonheffingen?

 

Wanneer u een aangifteplicht hebt voor de Loonheffingen dan heeft u een aantal verplichtingen waar u aan moet voldoen:

          -U moet zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst;

          -U moet de identiteit van de werknemer vaststellen;

          -U moet een Loonheffingen korting formulier laten invullen door uw werknemer;

          -Loonadministratie aanleggen en onderhouden.

 
>>> Terug naar vorige pagina 

Waarover moet ik loonheffing berekenen?

 

Loonheffingen moeten worden berekend over alles wat een werknemer op grond van zijn dienstbetrekking geniet. De belangrijkste vorm van loon is 'loon in geld': salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, dertiende maand en alles wat u verder aan de werknemer in geld uitbetaalt. Maar er zijn ook andere vormen van loon. Zoals beloningen “in natura”, aanspraken en vergoedingen.

 

>>> Terug naar vorige pagina

 

 

 

Hoe moet ik Loonheffingen afdragen?

 

De Loonheffingen die u inhoudt op het loon van de werknemer, draagt u periodiek af aan de Belastingdienst middels een elektronische aangifte. In de Aangiftebrief Loonheffingen die u van de Belastingdienst krijgt, staan de aangiftetijdvakken die voor u gelden. U ontvangt daarna elk aangiftetijdvak een herinnering om aangifte te doen, samen met een acceptgiro. Daarmee kunt u de verschuldigde Loonheffingen betalen.

 

>>> Terug naar vorige pagina

 

 

KvK Handelsregisternummer 24441799    BTW-nummer NL154126330.B01    Beconnummer 580.016   
Disclaimer    Algemene voorwaarden